Hasło konferencji

Mikroorganizmy w środowisku wodnym – zagrożenia i nadzieje

Miejsce konferencji

Instytut Oceanologii IO PAN, Sopot, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Termin konferencji

9-11 czerwca 2021

Organizatorzy

Współorganizatorami Konferencji są:

Uniwersytet Gdański,

Politechnika Gdańska,

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni,

Komitet Badań Morza PAN,

Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów.

Tematyka konferencji:

– Bioróżnorodność i znaczenie ekologiczne mikroorganizmów wodnych

– Aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków

– Innowacyjne zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii

– Genomika, metagenomika i inne techniki stosowane w hydromikrobiologii

– Mikroorganizmy w środowisku morskim

– Wirusy – good or/and bad guys

– Mikroorganizmy patogenne i lekooporne

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde

Rektor Politechniki Gdańskiej

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytet Gdańskiego

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie

Dr Piotr Margoński

Dyrektor Morskiego Instytutu Rybackiego PIB w Gdyni

Organizatorzy

Organizatorzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Organizatorzy
Organizatorzy

Sponsorzy

Argenta

Argenta / Zaopatrzenie Laboratorium, mikrobiologia i chemia

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk

Eppendorf

Eppendorf

A&A Biotechnology

A&A Biotechnology

MAAG LAB-Kompetencje

MAAG LAB-Kompetencje

ISME

International Society for Microbial Ecology