• Wystąpienie ustne: prezentacja 15 minutowa
  • Wystąpienie posterowe w formie multimedialnej: 1 do 5 slajdów z 5 minutową prezentacją (flash poster)

Zarówno wystąpienia ustne jak i prezentacje posterowe prosimy przygotować w formacie 16:9