Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz dostępny poniżej. 

Opłata konferencyjna i wczesna rejestracja do 15 czerwca 2023 r. wynosi 500 zł i będzie pokrywać wyżywienie, wycieczkę oraz udział w uroczystej kolacji. Dla doktorantów, po przedstawieniu aktualnej legitymacji, opłata konferencyjna wynosi 300 zł. 

Ostateczny termin rejestracji i wnoszenia opłat za konferencję upływa 15 sierpnia 2023 r!

W związku z pozyskaniem nowego sponsora opłata konferencyjna nie ulegnie zwiększeniu. 

Rejestracja na konferencję oznacza akceptację regulaminu.

Pobierz Wzór Abstraktu

Formularz Przesłania Abstraktu

  Opłaty za konferencję można wpłacać na konto:
  Wydziału Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ
  Bank PEKAO SA
  90 1240 4722 1111 0000 4854 4715
  swift code: PKOPPLPW
  z dopiskiem „Imię_Nazwisko_Hydromicro”