Mikrobiologia wody – czy poświęcamy jej wystarczającą uwagę?

Kraków, 20-22 września 2023 r.