Hasło konferencji

Mikrobiologia wody – czy poświęcamy jej wystarczającą uwagę?

Miejsce konferencji

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński, ul. Gronostajowa 7, 30-387 Kraków, Polska

Termin konferencji

20-22 września 2023

Organizatorzy

Współorganizatorami Konferencji są:

Uniwersytet Jagielloński,

Instytut Botaniki PAN w Krakowie,

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,

Tematyka konferencji:

– Monitoring środowiska wodnego – przeciwdziałanie nagłym zakwitom, możliwości zapobiegania zanieczyszczeniom

– Mikroorganizmy patogenne, lekooporne i leki w środowisku wodnym

– Zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii

– Technologie i badania „omiczne” stosowane w hydromikrobiologii- Genomika, metagenomika i inne techniki stosowane w hydromikrobiologii

– Aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków

– Wirusy i grzyby w środowisku wodnym – możliwe wykorzystanie biotechnologiczne i problemy które niosą

Patronat honorowy:

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

Prof. dr hab. Lucyna Śliwa

Dyrektor Instytutu Botaniki PAN im. W. Szafera w Krakowie

Prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski

Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie