Przewodniczący:

  • dr hab. Dariusz Dziga, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Członkowie

  • dr hab. n. med., prof. NIL Anna Baraniak, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
  • dr hab. Dorota Górniak, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
  • dr Ewa Kotlarska, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie
  • prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, Politechnika Śląska
  • prof. dr hab. Lucyna Śliwa, Instytut Botaniki PAN, Kraków
  • dr Anna Toruńska-Sitarz, Uniwersytet Gdański
  • dr hab. prof. PŚ Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, Politechnika Śląska