Dr Jakub Grzesiak pracuje w Zakładzie Biologii Antarktyki Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN. Zajmuje się on szeroko pojętą ekologia i ekofizjologią mikroorganizmów regionów polarnych, w szczególności:

  • dekompozycja guana ptasiego i makroglonów morskich w Arktyce i Antarktyce;
  • wpływ globalnego ocieplenia i cofania się lodowców na skład mikrobiocenoz gruntów postglacjalnych;
  • zmiany w społecznościach mikroorganizmów na powierzchni lodowców obu półkul;
  • drobnoustroje związane z Antarktycznymi roślinami naczyniowymi i porostami;
  • psychrofile: genetyka, biotechnologia i oporność na stresory.

Dr Grzesiak jest także twórcą kolekcji szczepów mikroorganizmów psychrofilnych pochodzących z Arktyki i Antarktyki liczącej niespełna 3000 izolatów. Kolekcja ta wchodzi w skład Centralnej Kolekcji Szczepów IBB.

Link do profilu w Researchgate