Mikrobiolog.
W Narodowym Instytucie Leków pracuje od 1999 r. Do 2020 r. była zatrudniona w Zakładzie Mikrobiologii Molekularnej, gdzie należała do zespołu zajmującego się analizą epidemiologiczną zakażeń człowieka wywoływanych przez bakterie Gram-ujemne, wytwarzające nowe rodzaje beta-laktamaz (ESBL, cefalosporynazy AmpC, karbapenemazy typu
MBL, KPC, OXA-48-like). W październiku 2020 r. objęła stanowisko kierownika Zakładu Biotechnologii Leków i Bioinformatyki, w którym to zaangażowana jest w pracę Laboratorium Diagnostyki Molekularnej prowadzącego diagnostykę SARS-CoV-2.

Link do ORCID