Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, profesor uczelni, ukończyła studia magisterskie na kierunku Biotechnologia, na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Specjalizuje się m.in. w biologii komórki, a jej działalność naukowa skupiona jest na diagnostyce molekularnej zakażeń grzybowych oraz badaniu mechanizmów oporności grzybów na stosowane antymikotyki.

Anna Brillowska-Dąbrowska @ Researchgate