Mikrobiolog, biolog molekularny, kurator Kolekcji Plazmidów i
Drobnoustrojów, KPD, afiliowanej przy Wydziale Biologii Uniwersytetu
Gdańskiego.

Zajmuje się poszukiwaniem białek o potencjalnym zastosowaniu w
biotechnologii, pochodzących z mikroorganizmów ekstremofilnych.
Uczestniczyła w realizacji europejskich projektów badawczych: Virus-X:
Viral Metagenomics for Innovation Value; Blue Biotechnology Alliance,
EXGENOMES: Exgenome Molecular Enzymes.

Inicjatorka i współautorka projektu utworzenia w Polsce nowoczesnej
krajowej infrastruktury badawczej w zakresie zasobów
mikrobiologicznych. Od wielu lat podejmuje działania na rzecz udziału
Polski w budowie pan-europejskiej infrastruktury badawczej MIRRI. Jest
członkiem Forum Koordynatorów Krajowych MIRRI.

Anna Karina Kaczorowska @ Researchgate