Mikrobiolog, nauczyciel akademicki, popularyzator nauki.

Od 2004 roku pracuje w Katedrze Biotechnologii Środowiskowej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Bada zbiorowiska bakteryjne w środowisku naturalnym i technologicznym pod kątem wykorzystania mikroorganizmów w procesach oczyszczania ścieków, produkcji biotechnologicznej i bioremediacji środowiska.

Link do profilu w Researchgate