Szanowni Państwo,

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią przesyłamy kolejne informacje dotyczące uczestnictwa w XI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, która odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w dniach 09-11 czerwca 2021 r.

Miło nam poinformować, iż patronatem honorowym Konferencję objęli Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Jego Magnificencja Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. Inż. Krzysztof Wilde, Dyrektor Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie prof. dr hab. Jan Marcin Węsławski oraz Dyrektor Morskiego Instytutu Badawczego-PIB dr Piotr Margoński.

Forma Konferencji

Serdecznie dziękujemy za udział w ankiecie i wyrażenie opinii na temat preferowanej przez Państwa formy konferencji oraz sesji, w której planujecie Państwo zaprezentować swoje wyniki. W ankiecie wzięło udział prawie pięćdziesięciu respondentów. Cieszy nas, iż wykazaliście Państwo zainteresowanie wszystkimi zaproponowanymi przez nas zagadnieniami. W odniesieniu do uzyskanych informacji, podjęliśmy decyzję o organizacji Konferencji w trybie online, z możliwością przejścia w tryb hybrydowy, jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna. O ewentualnych zmianach będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach oraz na stronie Konferencji: hydromicro.pl.

Rejestracja i opłaty

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji i opłaty w wysokości 150 zł brutto. Z opłaty zwolnieni są studenci, doktoranci oraz zaproszeni prelegenci. Opłata obejmuje konstrukcję strony internetowej Konferencji, obsługę platformy internetowej, oraz obsługę techniczną wydarzenia.

Rejestracja uczestników rozpocznie się 15 marca 2021. Link do rejestracji umieszczony został na stronie głównej Konferencji. W pierwszym kroku należy zarejestrować się w systemie HYDROMICRO2021, następnie aktywować konto wykorzystując link, przesłany na podany w trakcie rejestracji adres e-mail. Do systemu rejestracji zalogować się będzie można stosując hasło tymczasowe wysłane na podany podczas rejestracji adres e-mail. Hasło to będzie można zmienić, a także logować się wielokrotnie, w celu np. modyfikacji abstraktu.

Wpłaty należy dokonać na rachunek:
Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk,
ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot,
Bank Gospodarstwa Krajowego o/Gdańsk, nr 86 1130 1121 0006 5623 1520 0023
Tytuł wpłaty: Konferencja HYDROMICRO2021, Imię i Nazwisko, Instytucja

Streszczenia i forma doniesień

Tekst streszczenia w języku polskim należy dodać klikając dodaj abstrakt, po zalogowaniu się na konto
stworzone w trakcie rejestracji. Wyznaczony dla streszczenia limit słów wynosi 300. Zachęcamy
Państwa do przygotowania abstraktów graficznych, które wraz ze streszczeniem zostaną umieszczone
w książce abstraktów. Szczegóły dotyczące przesyłania abstraktów graficznych zostaną podane
w następnym komunikacie.

Doniesienia ustne zaplanowane są jako 15 min. prezentacje.

Doniesienia posterowe będą miały formę maksymalnie 3 min. prezentacji (slajdy) z wgranym
komentarzem audio (najlepiej w formacie ppsx lub mp4). W trakcie sesji posterowych planowane jest
odtworzenie nagranych prezentacji. Sesje posterowe zakończone będą krótką moderowaną dyskusją.
Nagrania zostaną udostępnione wszystkim Uczestnikom przed rozpoczęciem Konferencji. Szczegóły
techniczne podane zostaną w kolejnym komunikacie. Termin nadsyłania nagrań to od 1 do 30 maja
2021.

Przydatne grafiki (np. logo konferencji) oraz (dla chętnych) szablon prezentacji, umieszczone zostały
na stronie Konferencji, w zakładce o konferencji i dalej do pobrania.

Nieprzekraczalny termin nadsyłania zgłoszeń, streszczeń i uiszczenia opłaty konferencyjnej to 30 kwietnia
2021 r.

Wraz z kolejnym komunikatem otrzymacie Państwo informacje na temat wybranej przez nas
platformy spotkania, sposobu załączania abstraktów graficznych i nagranych wystąpień posterowych,
a także ramowy program Konferencji.

Przypominamy również, iż wszystkie inne aktualne informacje dotyczące Konferencji umieszczane
są regularnie na stronie hydromicro.pl, a także na profilach społecznościowych Konferencji.

Mamy też ogromną prośbę związaną z tworzoną galerią zdjęć. Jeżeli posiadają Państwo fotografie
z poprzednich edycji Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, zachęcamy do ich przesłania
na adres Konferencji: hydromicro@hydromicro.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Kontakt do organizatorów:

e-mail: hydromicro@hydromicro.pl

telefon: +58 523 67 12