Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w XI Ogólnopolskiej Konferencji Hydromikrobiologicznej, która odbędzie się w Instytucie Oceanologii PAN w Sopocie, w dniach 09-11 czerwca 2021 r.

Współorganizatorami Konferencji są: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Instytut Oceanologii PAN w Sopocie, Morski Instytut Rybacki -Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni oraz Komitet Badań Morza PAN.

Tytuł przewodni konferencji to: „Mikroorganizmy wodne – zagrożenia i nadzieje”.

Proponowana tematyka konferencji obejmuje takie zagadnienia jak:

  • Bioróżnorodność i znaczenie ekologiczne mikroorganizmów wodnych
  • Aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków
  • Innowacyjne zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii
  • Genomika, metagenomika i inne techniki stosowane w hydromikrobiologii
  • Mikroorganizmy w środowisku morskim
  • Wirusy – good or/and bad guys?
  • Mikroorganizmy patogenne i lekooporne

W pierwszym dniu konferencji planowane są warsztaty na temat kolekcji kultur mikroorganizmów. Moderatorami warsztatów będą Pani dr n. med. Anna Karina Kaczorowska, kurator Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, oraz dr Jakub Grzesiak z Zakładu Biologii Antarktyki, Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, kurator kolekcji kultur mikroorganizmów antarktycznych.

W ramach sesji referatowych wysłuchamy wystąpień zaproszonych gości:
dr hab. prof. PŚ Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej z Katedry Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej oraz dr hab. Dariusza Dzigi z Zakładu Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ze względu na trudno przewidywalną sytuację, w przypadku przedłużającego się okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 planujemy zorganizować konferencję w trybie online.

O szczegółach zostaną Państwo poinformowani w kolejnych komunikatach.

Bliższe informacje o konferencji m.in. wstępny plan konferencji, wzór zgłoszenia i abstraktu, mapę z lokalizacją miejsca konferencji, skład Komitetu Honorowego, Naukowego oraz Komitetu Organizacyjnego, znajdują się na stronie hydromicro.pl.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec

Kontakt do organizatorów:

e-mail: hydromicro@hydromicro.pl

telefon: +58 523 67 12