• Dr hab. n. med. Anna Baraniak, prof. NIL, Narodowy Instytut Leków, Warszawa
 • Dr hab. inż. Anna Brillowska-Dąbrowska, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. Zuzanna Drulis-Kawa, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Dorota Górniak, Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr Jakub Grzesiak, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa
 • Dr hab. Iwona Jasser, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Ewa Korzeniewska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska
 • Prof. dr hab. Joanna Mankiewicz-Boczek, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Łódź
 • Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański
 • Dr Piotr Perliński, Akademia Pomorska w Słupsku
 • Dr hab. Waldemar Siuda, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. inż. Joanna Surmacz-Górska, Politechnika Śląska
 • Dr hab. Waldemar Surosz, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • Prof. dr hab. Maciej Walczak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prof. dr hab. inż. Irena Wojnowska-Baryła, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, Politechnika Śląska