Mikroorganizmy w środowisku wodnym – zagrożenia i nadzieje


Miejsce konferencji

Instytut Oceanologii IO PAN, Sopot, Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot

Termin konferencji

9-11 czerwca 2021

Organizatorzy

Współorganizatorami Konferencji są:

Uniwersytet Gdański,

Politechnika Gdańska,

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie,

Morski Instytut Rybacki – Państwowy Instytut Badawczy w Gdyni,

Komitet Badań Morza PAN.

Tematyka konferencji:

– Bioróżnorodność i znaczenie ekologiczne mikroorganizmów wodnych

– Aspekty sanitarno-bakteriologiczne systemów wodnych i oczyszczalni ścieków

– Innowacyjne zastosowanie mikroorganizmów wodnych w ochronie środowiska i biotechnologii

– Genomika, metagenomika i inne techniki stosowane w hydromikrobiologii

– Mikroorganizmy w środowisku morskim

– Wirusy – good or/and bad guys

– Mikroorganizmy patogenne i lekooporne

Zaproszeni Goście:

Dr hab. Dariusza Dziga, Zakład Mikrobiologii Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,

Dr Jakub Grzesiak, Zakład Biologii Antarktyki, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Kurator Kolekcji Kultur Mikroorganizmów Antarktycznych,

Dr n. med. Anna Karina Kaczorowska, Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego,

Dr hab. Aleksandra Ziembińska-Buczyńska, prof. PŚ, Katedra Biotechnologii Środowiskowej Politechniki Śląskiej, Dyrektor Centrum Popularyzacji Nauki Politechniki Śląskiej.