Dr Anetta Ameryk, Morski Instytut Rybacki PIB

Mgr inż. Emilia Bączkowska, Politechnika Gdańska

Mgr Marta Cegłowska, Instytut Oceanologii PAN

Mgr Aleksandra Czajkowska, Instytut Oceanologii PAN

Mgr Anna Fidor, Uniwersytet Gdański

Mgr Tomasz Figiel, Instytut Oceanologii PAN

Dr hab. Katarzyna Jankowska, prof. PG, Politechnika Gdańska

Dr Agata Jurczak-Kurek, Uniwersytet Gdański

Mgr inż. Agnieszka Kalinowska, Politechnika Gdańska

Mgr Robert Konkel, Uniwersytet Gdański

Dr Ewa Kotlarska, Instytut Oceanologii PAN

Sekretarz Konferencji

Dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, Politechnika Gdańska

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, Uniwersytet Gdański

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Dr Katarzyna Piwosz, Morski Instytut Rybacki PIB

Dr Joanna Potrykus, Instytut Oceanologii PAN

Mgr Karolina Szubert, Uniwersytet Gdański

Dr Beata Szymczycha, Instytut Oceanologii PAN

Dr Anna Toruńska-Sitarz, Uniwersytet Gdański

Sekretarz Konferencji